André Marie Ampere

Home
Foto
Links
Contact

André Marie Ampere

André Marie AmpereMeno:    André Marie Ampere

Narodenie:  22. január 1775, Lyon

Úmrtie:       10. jún 1836, MarseilleAndré Marie Ampère (* 22. január 1775, Lyon – † 10. jún 1836, Marseille) bol francúzsky matematik, fyzik a filozof.

Najprv sa zaoberal matematickými prácami a v roku 1802 zverejnil svoju prácu o teórii hier Considérations sur la théorie mathématique du jeu (Úvahy o matematickej teórii hier). 

Potom sa venoval fyzike. Tri roky po A. Avogardrovi dospel k podobným záverom o stavbe molekuly. 

Po objavení elektromagnetizmu H. Ch. Ørstedom sa začal na jeseň roku 1820 venovať tejto oblasti a objavil Ampèrov zákon (o interakcii medzi vodičmi, ktorými preteká prúd) a Ampèrovo pravidlo (o otočení magnetickej ihly elektrickým prúdom). 

V roku 1822 v práci Exposé des nouvelles découvertes sur le magnétisme et l'électricité(Expozé o nových objavoch v oblasti magnetizmu a elektriny) navrhol spolu s J. Babinetom elektromagnetický (na rozdiel od alternatívneho elektrochemického) telegraf. 

V roku 1827 vydal svoje slávne dielo Sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques (O matematickej teórii elektrodynamických javov). Potom sa venoval filozofii.

transparent